Print this page

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับประเทศไทย

การรับประกันคืออะไร

เราขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Fujifilm ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการผลิตขึ้นตามมาตรฐานอย่างพิถีพิถันและควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของ Fujifilm คุณจะได้รับการรับประกันภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการซื้อ ข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการผลิตจะได้รับการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ของเรามีความน่าเชื่อถือสูงมาก แต่ก็อาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นตามกาลเวลา เช่นเดียวกับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนอื่นๆ

การรับประกันมีระยะเวลานานเท่าใด

ช่วงเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อในประเทศไทยมีระยะเวลา x เดือน ช่วงเวลาการรับประกันจะเริ่มตั้งแต่วันที่พิมพ์บนใบเสร็จรับเงินของร้านค้าหรือเว็บไซต์

ฉันต้องใช้เอกสารใดเพื่อขอใช้สิทธิซ่อมฟรีภายใต้การรับประกัน

ใช้เฉพาะใบเสร็จรับเงินที่คุณได้รับจากร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา กรุณาเก็บรักษาใบเสร็จนี้ไว้ให้ดี เนื่องจากคุณจะไม่สามารถขอใช้สิทธิการรับประกันได้โดยปราศจากใบเสร็จนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับประกันเพื่อขอใช้สิทธิการรับประกัน

ทำอย่างไรเมื่อหมดระยะเวลารับประกัน

หากระยะเวลาการรับประกันสิ้นสุดลง คุณจะต้องชำระค่าซ่อมเอง คุณควรติดต่อศูนย์บริการซ่อมใกล้บ้านคุณเพื่อสอบถามค่าซ่อมและตัดสินใจว่าจะซ่อมหรือไม่

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอและการฉีกขาดจากการใช้งานปกติ รอยขีดข่วน รอยถลอก หรือความเสียหายของวัสดุภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก:

ฉันจะขอใช้สิทธิซ่อมภายใต้การรับประกันได้อย่างไร

คุณสามารถนำหรือส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่คุณซื้อ หรือส่งโดยตรงไปที่ Fujifilm หรือศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Fujifilm โดยคุณต้องชำระค่าส่งผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้า เว็บไซต์ หรือ Fujifilm เอง ส่วนค่าส่งผลิตภัณฑ์กลับคืนให้คุณ ทางร้านค้าหรือ Fujifilm จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ทำอย่างไรเมื่อฉันซื้อกล้องนอกประเทศที่ฉันอาศัยอยู่

นโยบายปกติจะใช้กับศูนย์บริการในประเทศที่คุณอาศัยอยู่เพื่อทำการซ่อมแซมกล้องให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กรุณาตรวจสอบกับศูนย์บริการซ่อมอีกครั้ง ซึ่งรวมทั้งกรณีที่ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าหรือเว็บไซต์ไม่ได้ออกในประเทศที่คุณอาศัยอยู่

ทำอย่างไรถ้าฉันทำใบเสร็จรับเงินหาย

หากคุณทำใบเสร็จรับเงินหาย คุณจะไม่มีหลักฐานแสดงว่าผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นคุณจะต้องชำระค่าซ่อมเอง

ฉันจะส่งของไปซ่อมภายใต้การรับประกันอย่างไร

คุณจะต้องส่งผลิตภัณฑ์พร้อมกับสำเนาใบเสร็จรับเงินของร้านค้าหรือเว็บไซต์ไปที่ร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่คุณซื้อ หรือส่งโดยตรงไปที่ Fujifilm หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Fujifilm โดยให้แน่ใจว่า:

กรุณาจัดส่งแต่เฉพาะผลิตภัณฑ์กลับมาที่เรา โดยไม่ต้องส่งอุปกรณ์เสริม เช่น มีเดียการ์ด แบตเตอรี่ แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ หรือคู่มือมาด้วย

เงื่อนไขอื่นๆ

  1. ความรับผิดชอบของ Fujifilm จำกัดอยู่เพียงการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ Fujifilm ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียทางอ้อมหรือการสูญเสียต่อเนื่องใดๆ เนื่องจากข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์นี้
  2. Fujifilm ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดปกติของผลิตภัณฑ์
  3. Fujifilm ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกัน ถ้าหมายเลขประจำเครื่องถูกลบออก แก้ไข หรือเสียหาย
  4. โดยปกติ Fujifilm จะใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผ่านการปรับสภาพหรือซ่อมแซม
  5. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่บกพร่องใดๆ ภายในกล้องซึ่งถูกเปลี่ยนออกจะถือเป็นสมบัติของ Fujifilm
  6. การรับประกันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของ (และไม่มีผลกระทบต่อ) สิทธิของคุณตามกฎหมายในฐานะผู้บริโภค
  7. Fujifilm ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้นให้ใหม่แทนการซ่อมแซม
  8. หากผลิตภัณฑ์ถูกส่งมายัง Fujifilm โดยปราศจากข้อมูลที่ติดต่อ Fujifilm ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากที่ได้รับแล้วหกเดือน
  9. หากผลิตภัณฑ์ถูกส่งมายัง Fujifilm โดยมิได้บรรจุหีบห่อให้แน่นหนาเพียงพอจนทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายในขณะขนส่ง Fujifilm ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าซ่อมเพิ่มเติม
Print this page